Gọi cho chúng tôi 08 6684 9468
Hung Viet Soft
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ Kinh Doanh
  • Hỗ trợ Kỹ Thuật
Đăng nhập
Windows Server 2016    
1 P73-07113 Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core 16.610.000
2 R18-05206 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL     3.300.000
3 R18-05244 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL        4.300.000
4 R18-05225 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL         900.000
OEM    
Windows Server 2012    
1 P73-06165 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 16.500.000
2 R18-03683 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL 3.300.000
3 R18-03755 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 4.300.000
4 R18-03737   Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL 900.000
Windows 7    
1 FQC-08279 Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3.300.000
2 FQC-08289 Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3.300.000
Windows 8.1    
1 FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3.300.000
2 FQC-06949 Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3.300.000
Windows 10    
1 FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3.300.000
2 FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3.500.000
3 KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2.500.000
4 KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2.600.000
FPP      
Office 365    
1 6GQ-00757 Off 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 1.400.000
2 QQ2-00570 Off 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 1.000.000
3 QQ2-00036 SOFT MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL 32-BIT/x64 ENGLISH SUBSER 1YR APAC EM MEDIALESS 850.000
Office 2016    
1 79G-04679 Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2 2.200.000
2 T5D-02695 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2 4.800.000
3 GZA-00980 Office Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess P2 2.300.000
4 W6F-00882 Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess P2 4.900.000
Windows 10    
1 KW9-00017 WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 2.800.000
2 FQC-08789 Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 5.000.000
Application      
1 076-05530 Project 2016 32-bit/x64 English EM DVD 14.000.000
2 H30-05433 Project Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD 24.000.000
3 D86-05536 Visio Std 2016 32-bit/x64 English EM DVD 7.000.000
4 D87-07101 Visio Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD 13.000.000
  PHẦN MỀM KASPERSKY
1 KASPERSKY ANTI VIRUS- 1PC 1 PC   - Bản quyền 01 năm  180.000
2 KASPERSKY ANTI VIRUS - 3PC 3 PC   - Bản quyền 01 năm  350.000
3 KASPERSKY INTERNET SECURITY - 1PC 1 PC  - Bản quyền 01 năm  300.000
4 KASPERSKY INTERNET SECURITY - 3PC 3 PC  - Bản quyền 01 năm  650.000
5 KASPERSKY Internet Security Multi device 5 PC  - Bản quyền 01 năm  850.000
6 KASPERSKY Small Office Security  1 SEVER + 5 PC  - Bản quyền 01 năm  2.300.000
7 KASPERSKY Small Office Security  1 SEVER + 10 PC - Bản quyền 01 năm   3.200.000