Gọi cho chúng tôi 08 6684 9468
Hung Viet Soft
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ Kinh Doanh
  • Hỗ trợ Kỹ Thuật
Đăng nhập

1. Quản lý khách hàng.

   - Quản lý thông tin khách hàng như họ tên, địa chỉ, số CMND, điện thoại

   - Quản lý thông tin giao dịch các lần giao dịch của từng khách hàng:

      + Mặt hàng cầm đồ.

      + Khung lãi suất cần đồ.

      + Thời gian cầm

      + Ngày bắt đầu .......

2. Quản lý các mặt hàng cầm đồ.

   - Quản lý các khung lãi suất cầm đồ: đa dạng và phong phú: theo ngày, tuần, tháng, quý năm, % ngày, % tuần, %Tháng,...

3. Tạo biên nhận cầm đồ, trả đồ.

   - Tạo biên nhận cầm đồ và in theo mẫu

   - Tạo hợp đồng cầm xe máy theo mẫu

   - Hỗ trợ nhiều hình thức tính lãi suất như theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo khung lãi suất.

   - Hỗ trợ tính thử tiền lãi lúc tạo biên nhận cầm đồ

   - Quy đổi ngoại tệ(nếu cầun)

   - Quản lý các biên nhận được tạo, các biên nhận được thanh lý trong ngày

   - Giảm tiền lãi khi khách hàng trả đồ

   - Quản lý định nghĩa lãi cho từng sản phẩm, định nghĩa số ngày có thể cầm cho từng mặt hàng

4. Quản lý mua bán đổ từ bên ngoài.

   - Mua bán các loại mặt hàng ( điện thoại, xe máy, vàng ….)

   - Báo cáo doanh thu bán đồ

   - Thông báo lỗ, lãi khi bán lại

5. Quản lý tiền trả dần, tiền lãi, tiền vay thêm.

6. Thanh lý đồ.

   - Nhập thông tin thanh lý đồ

   - Tự động thông báo lời, lỗ bao nhiêu khi thanh lý

7. Quản lý tiền mặt.

   - Quản lý tổng hợp tiền mặt vào, ra trong ngày

   - Nhập thêm dự trữ đầu ngày

   - Ghi nhận số tiền đã thêm vào hoặc rút ra cho việc riêng trong ngày.

   - Đã chi cho việc cầm đồ bao nhiêu

   - Đã thu được bao nhiêu tiền lãi khi trả đồ

   - Đã thu được bao nhiêu tiền gốc khi trả đồ

   - Đã thu được bao nhiêu tiền khi thanh lý đồ

   - Đã lỗ bao nhiêu khi thanh lý đồ quá hạn

   - Số tiền mặt cuối ngày còn bao nhiêu

   - Chuyển tiền qua ngày hôm sau

8. Quản lý in ấn giấy biên nhận: Cầm đồ, Thanh lý (bán hàng), mua hàng theo quy định hiện hành.

9. Báo cáo: Quản lý hệ thống báo cáo chính xác nhanh, báo cáo theo thời gian tùy ý của người dùng: Ngày, tuần, tháng, năm,...

   - Tự động báo cáo các biên nhận cầm đồ đã tới hạn trả, quá hạn trả.

   - Báo cáo công nợ thanh lý đồ

   - Báo cáo doanh thu thanh lý đồ (lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu) theo ngày tháng, quý, năm, theo chủng loại hàng hóa( xe máy, điện thoại, giấy tờ, vàng).

   - Báo cáo doanh thu cầm đồ theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm

   - Báo cáo doanh thu cầm đồ theo mặt hàng ( xe máy, điện thoại, giấy tờ....)

   - Báo cáo công nợ

   - Báo cáo chi phí mua đồ bên ngoài theo ngày, tháng, quý, năm

   - Báo cáo doanh thu bán đồ theo ngày, tháng, nam

   - Báo cáo nhanh trong ngày ( các biên nhận được tạo trong ngày, các biên nhận đã trả đồ trong ngày, các biên nhận đã chuyển qua chờ thanh lý trong ngày, các biên nhận đã thanh lý trong ngày)

ƯU ĐIỂM

   - Phần mềm được phát triển theo công nghệ mới - ứng dụng web (web application).

   - Chỉ cần cài đặt phần mềm một lần duy nhất tại máy chủ.

   - Tất cả các máy con chỉ cần kết nối vào máy chủ là sử dụng được phần mềm.

   - Không hạn chế số lượng máy tính sử dụng phần mềm.

   - Phần mềm không phụ thuộc vào cấu hình máy hiển thị, tất cả các xử lý đều được thực hiện trên máy chủ.

   - Dữ liệu được bảo mật an toàn trên máy chủ.

   - Người dùng quản lý được công việc mọi lúc mọi nơi chỉ cần có internet.

   - Truy cập phần mềm và xem các báo cáo ngay trên ipad, điện thoại.

   - Quản lý được nhiều chi nhánh trên cùng 1 phần mềm.

   - Công tác bảo trì, cập nhật thêm chức năng mới được thực hiện từ xa (tại cty Hưng Việt) , không làm gián đoạn việc sử dụng phần mềm.             

   - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

   - Trợ giúp ban giám đốc/ chủ đầu tư trong việc quản lý điều hành từ xa, tiết kiệm được thời gian xử lý công việc.

TÍNH NĂNG

1. Cầm đồ

   - Quản lý hợp đồng theo mã hợp đồng và mã vạch.

   - Quản lý thông tin khách hàng: họ tên, địa chỉ, sđt, CMND,…

   - Thông tin mặt hàng cầm: tiền cầm, lãi suất, ngày chuộc, …

   - In hóa đơn cho khách hàng: thông tin khách hàng, mặt hàng cầm,.. đều được thể hiện đầy đủ.

2. Đóng lãi

   - Khung lãi suất, lãi suất quá hạn riêng cho từng mặt hàng.

   - Xem trước được số tiền lãi, lãi quá hạn theo ngày.

   - Khung thể hiện lịch sử đóng lãi

   - In hóa đơn đóng lãi

3. Chuộc đồ

   - Thể hiện thông tin chuộc đồ: tiền vốn, tiền lãi, lãi quá hạn, tổng lãi,…

   - In hóa đơn chuộc đồ

4. Thanh lý đồ

   - Mặt hàng cầm hết hạn không đóng lãi sẽ tự động chuyển vào thanh lý

   - Nhập thông tin thanh lý đồ

   - Tự động tính được lời, lỗ khi thanh lý đồ

5. Quản lý tiền mặt

   - Quản lý tiền mặt vào ra trong ngày

   - Nhập thêm dự trữ đầu ngày

   - Ghi nhận số tiền đã thêm vào hoặc rút ra cho công việc trong ngày ( cầm đồ, chuộc đồ, thanh lý,…)

   - Chuyển tiền qua ngày hôm sau

6. Báo cáo

   - Tồng kết giao dịch trong ngày

   - Báo cáo thu lãi trên hợp đồng

   - Báo cáo liệt kê mặt hàng cầm

   - Báo cáo liệt kê chuộc đồ

   - Báo cáo liệt kê hàng đã thanh lý

   - Báo cáo chi phí

   - Báo cáo tiền mặt tổng cộng

   - Báo cáo tiền mặt chi tiết

7. Tìm kiếm, khách hàng

   - Tìm kiếm thông tin theo mã hợp đồng, tên khách hàng, … tìm kiếm nhanh bằng mã vạch thông qua máy quét mã vạch.

   - Có thể ẩn, hiện những khách hàng đã chuộc đồ, cầm đồ, đồng thời ẩn trong báo cáo.

https://www.youtube.com/watch?v=fEet85-Wo6Q

- Tạo hợp đồng cầm đồ

 

 

- Thông tin mặt hàng cầm

 

- Màn hình đóng lãi

 

- Màn hình chuộc đồ

 

- Danh mục báo cáo

1. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THÙY DUNG
    Thành phố Hồ Chí Minh

2. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÂN TÂN
    Thành phố Hồ Chí Minh

3. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NAM PHÁT
    Thành phố Hồ Chí Minh

4. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LINH NGA
    Thành phố Hồ Chí Minh

5. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THÁI BÌNH
    Thành phố Hồ Chí Minh

6. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO TÍN
    Thành phố Hồ Chí Minh

7. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG
    Lâm Đồng

8. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ QUỐC DUNG
    Thành phố Hồ Chí Minh

9. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ QUỲNH NHƯ
   Vũng Tàu

10. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NHẤT HUY
    Thành phố Hồ Chí Minh

11. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TIẾN PHÁT
    Thành phố Hồ Chí Minh

12. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HUỲNH PHÁT
    Thành phố Hồ Chí Minh

13. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THANH HƯƠNG
    Thành phố Hồ Chí Minh

14. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÂY BANG NHA
    Tiền Giang

15. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÂM AN THỊNH
    Thành phố Hồ Chí Minh

16. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ MỘC LAN
    Thành phố Hồ Chí Minh

17. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BIM BI
    Bình Dương

18. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TRƯỜNG HƯNG
    Thành phố Hồ Chí Minh

19. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ CƯỜNG YẾN
    Thành phố Hồ Chí Minh

20. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THẢO NGUYÊN
    Đồng Nai

21. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THANH THỦY
    Bến Tre

22. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI BÌNH
    Thành phố Hồ Chí Minh

23. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THẮNG LỢI
    Bình Dương

24. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ VIỆT 262
    Buôn Mê Thuột

25. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HẠNH HUỆ
    Long An

26. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HỒNG ÁNH II
    Thành phố Hồ Chí Minh

27. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHÚC NHÂN ĐỨC
    Bình Dương

28. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TÙNG TRINH
   Long Xuyên - An Giang

29. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TUẤN LỘC
    Thành phố Hồ Chí Minh

30. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THỊNH PHÁT
   Thành phố Hồ Chí Minh

31. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NGUYỄN ÁNH III
   Thành phố Hồ Chí Minh

32. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHÁT ĐẠI LỢI
   Thành phố Hồ Chí Minh

33. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHÁT ĐẠT
   Thành phố Hồ Chí Minh

34. DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HUY HOÀNG
   Nha Trang

Khách hàng liên hệ HUNGVIETSoft để được dùng thử miễn phí